Các Gói Cước Không Giới Hạn Dung Lượng Data Trong 1 Tháng Của Viettel

Các bạn đang là người sử dụng mạng di động của viettel, các bạn đang muốn tìm hiểu về Các gói cước không giới hạn dung lượng data trong 1 tháng của Viettel. Bài viết dưới đây giúp các bạn biết thêm thông tin và ưu đãi của các gói cước không giới hạn dung lượng data của Viettel

Các Gói Cước Không Giới Hạn Dung Lượng Data Trong 1 Tháng Của Viettel 1

Bảng thông tin các gói cước không giới hạn dung lượng data trong 1 tháng của Viettel

Tên góiThông tinCách đăng ký
MIMAX70
 • Giá: 70.000đ
 • Lưu lượng: 3GB
 • Hạn Dùng: 30 ngày (TB trả sau chu kỳ tháng)
 • Hết 3GB truy cập tốc độ thường
 • Áp dụng cho: Thuê bao di động toàn mạng
 • (Xem chi tiết)
Đăng ký Hoặc Soạn: MIMAX70 869821996 gửi 9123
MIMAX90
 • Giá: 90.000đ
 • Lưu lượng: 5GB
 • Hạn Dùng: 30 ngày (TB trả sau chu kỳ tháng)
 • Hết 5GB truy cập tốc độ thường
 • Áp dụng cho: Thuê bao di động toàn mạng
 • (Xem chi tiết)
Đăng ký Hoặc Soạn: MIMAX90 869821996 gửi 9123
MIMAX125
 • Giá: 125.000đ
 • Lưu lượng: 8GB
 • Hạn Dùng: 30 ngày (TB trả sau chu kỳ tháng)
 • Hết 8GB truy cập tốc độ thường
 • Áp dụng cho: Thuê bao di động toàn mạng
 • (Xem chi tiết)
Đăng ký Hoặc Soạn: MIMAX125 869821996gửi 9123
MIMAX200
 • Giá: 200.000đ
 • Lưu lượng: 15GB
 • Hạn Dùng: 30 ngày (TB trả sau chu kỳ tháng)
 • Hết 15GB truy cập tốc độ thường
 • Áp dụng cho: Thuê bao di động toàn mạng
 • (Xem chi tiết)
Đăng ký Hoặc Soạn: MIMAX200 869821996 gửi 9123
UMAX300
 • Giá: 300.000đ
 • Lưu lượng: 30GB
 • Hạn Dùng: 30 ngày (TB trả sau chu kỳ tháng)
 • Hết 30GB truy cập tốc độ cao 1Mpbs
 • Áp dụng cho: Thuê bao di động toàn mạng
 • (Xem chi tiết)
Đăng ký Hoặc Soạn: UMAX300 869821996 gửi 9123

Thông tin chi tiết về các gói cước không giới hạn lưu lượng data trong 1 tháng của Viettel

Gói đăng kí MIMAX70 Viettel

Các Gói Cước Không Giới Hạn Dung Lượng Data Trong 1 Tháng Của Viettel 2

Thông tin và ưu đãi của gói Mimax70 của Viettel

 • Giá cước: 70k/ 1 lần đăng ký.
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
 • Đăng ký thành công có ngay 3Gb tốc độ cao
 • Hết tốc độ cao truy cập với tốc độ thông thường
 • Áp dụng cả cho thuê bao trả trước và trả sau

Cách đăng kí gói Mimax70 của Viettel

Để đăng ký gói Mimax70 các bạn thực hiện theo cú pháp sau:

MIMAX70[dấu cách]869821996 gửi 9123

Trong đó:

 • MIMAX70 là tên gói cước
 • 869821996 là số tổng đài ủy quyền đăng kí gói cước này
 • 9123 là số tổng đài

Để biết thêm thông tin chi tiết về các gói cước khác xin mời các bạn truy cập vào trang web: https://dangky5gviettel.com.vn 

Gói đăng ký Mimax90 của Viettel

Các Gói Cước Không Giới Hạn Dung Lượng Data Trong 1 Tháng Của Viettel 3

Thông tin chi tiết gói Mimax90 của Viettel

 • Giá cước: 90k/ 1 lần đăng ký
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày từ ngày bắt đầu đăng ký
 • Có ngay 5Gb tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
 • Hết tốc độ cao truy cập với tốc độ thông thường

Cách đăng ký gói Mimax90 của Viettel

MIMAX90[dấu cách]869821996 gửi 9123

Trong đó:

 • MIMAX90 là tên gói cước
 • 869821996 là số tổng đài ủy quyền đăng kí gói cước này
 • 9123 là số tổng đài

Để biết thêm thông tin chi tiết về các gói cước khác xin mời các bạn truy cập vào trang web: https://dangky5gviettel.com.vn 

Gói đăng ký Mimax125 của Viettel

Các Gói Cước Không Giới Hạn Dung Lượng Data Trong 1 Tháng Của Viettel 4

Thông tin chi tiết gói Mimax125 của Viettel

 • Giá cước: 125k/ 1 lần đăng ký
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày từ ngày bắt đầu đăng ký
 • Có ngay 8Gb tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
 • Hết tốc độ cao truy cập với tốc độ thông thường

Cách đăng ký gói Mimax125 của Viettel

MIMAX125[dấu cách]869821996 gửi 9123

Trong đó:

 • MIMAX125 là tên gói cước
 • 869821996 là số tổng đài ủy quyền đăng kí gói cước này
 • 9123 là số tổng đài

Để biết thêm thông tin chi tiết về các gói cước khác xin mời các bạn truy cập vào trang web: https://dangky5gviettel.com.vn 

Gói đăng ký Mimax200 của Viettel

 

Các Gói Cước Không Giới Hạn Dung Lượng Data Trong 1 Tháng Của Viettel 5

Thông tin chi tiết gói Mimax200 của Viettel

 • Giá cước: 200k/ 1 lần đăng ký
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày từ ngày bắt đầu đăng ký
 • Có ngay 15Gb tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
 • Hết tốc độ cao truy cập với tốc độ thông thường

Cách đăng ký gói Mimax200 của Viettel

MIMAX200[dấu cách]869821996 gửi 9123

Trong đó:

 • MIMAX125 là tên gói cước
 • 869821996 là số tổng đài ủy quyền đăng kí gói cước này
 • 9123 là số tổng đài

Để biết thêm thông tin chi tiết về các gói cước khác xin mời các bạn truy cập vào trang web: https://dangky5gviettel.com.vn 

Gói đăng ký Umax300 của Viettel

Đăng ký gói cước UMAX300 Viettel không giới hạn dung lượng truy cập internet

Thông tin chi tiết gói Umax300 của Viettel

 • Giá cước: 200k/ 1 lần đăng ký
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày từ ngày bắt đầu đăng ký
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao sử dụng trong cả tháng

Cách đăng ký gói Umax300 của Viettel

UMAX300[dấu cách]869821996 gửi 9123

Trong đó:

 • MIMAX125 là tên gói cước
 • 869821996 là số tổng đài ủy quyền đăng kí gói cước này
 • 9123 là số tổng đài

Để biết thêm thông tin chi tiết về các gói cước khác xin mời các bạn truy cập vào trang web: https://dangky5gviettel.com.vn