Đăng Ký 4G, 5G Viettel - Danh sách gói cước Viettel 2021 1

Vietteltelecom thường xuyên ra mắt những gói cước mới với nhiều ưu đãi khác nhau, tổng hợp các gói cước 4G Viettel tháng 07/2024 có thể lên đến hàng trăm gói cước. Nhằm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và đăng ký 4G Viettel đúng với nhu cầu, dangky5gviettel đã chia ra từng nhóm và được nhiều người đăng ký nhất như sau:

I, Đăng ký 4G Viettel 1 tháng

1.Đăng ký các gói cước siêu tốc Viettel

Cách đăng ký 4G Viettel 1 tháng trọn gói với những gói cước siêu tốc có lượng data hàng ngày lớn, hoặc các gói cước Mimax không giới hạn data, gói cước áp dụng cho tất cả các thuê bao cả trả trước và trả sau trên toàn Quốc.

SD70

30GB tốc độ cao(1GB/ngày)

70.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

SD90

45GB tốc độ cao(1.5GB/ngày)

90.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

SD120

60GB tốc độ cao(2GB/ngày)
Miễn phí xem TV360

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

SD135

150GB (5GB/ ngày)
Miễn phí xem TV360

135.000đ/ 30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

SD150

90GB tốc độ cao(3GB/ngày)
Miễn phí xem TV360

150.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

ST70K

15GB tốc độ cao(500Mb/ngày)

70.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

ST120K

60GB tốc độ cao(2GB/ngày)
Miễn phí 25GB lưu trữ LifeBox
Miễn phí xem TV360

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

ST150K

90GB/tháng (3GB/ngày)
Miễn phí 25GB lưu trữ LifeBox
Miễn phí xem TV360

150.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

TV120K

30GB/tháng (1GB/ngày)
Miễn phí xem TV360

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

TV90C

30GB/tháng (1GB/ngày)
Miễn phí xem TV360
Miễn phí 10p/cuộc gọi thoại nội, 30 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

TV120C

45GB/tháng (1.5GB/ngày)
Miễn phí xem TV360
Miễn phí 10p/cuộc gọi thoại nội, 50 phút gọi ngoại mạng

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

TV95K

45GB/tháng (1.5GB/ngày)
Miễn phí xem TV360

95.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

TV125K

60GB/tháng (2GB/ngày)
Miễn phí xem TV360

125.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

II.Đăng ký gói Combo Siêu ưu đãi cho thuê bao mới của Viettel

1.Đăng ký gói Combo di động Viettel

V90B

1GB/ngày
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
30 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V120B

1.5GB/ngày
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
50 phút gọi ngoại mạng

120.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V150B

2GB/ngày
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
80 phút gọi ngoại mạng

150.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V160B

120GB (4GB/ ngày)
Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
100 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

160.000đ/ 30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V180B

180GbGB (6GB/ ngày)
Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
100 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

180.000đ/ 30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V200B

8GB/ngày
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

200.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V90C

1GB/ngày
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
20 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

Chi tiết Đăng ký qua SMS

V200C

4GB/ngày
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
25Gb lưu trữ dữ liêu LifeBox
Miễn phí xem TV360

200.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MXH100

30GB tốc độ cao(1GB/ngày)
Miễn phí Facebook, Tiktok, youtube
Miễn phí xem TV360

100.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MXH120

1GB/ngày
Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
30 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

120.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MXH150

1.5GB/ngày
Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
50 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

150.000đ/tháng

Chi tiết Đăng ký qua SMS
Đăng ký gói combo 4G kèm miễn phí gọi nội mạng và ngoại mạng Viettel, miễn phí truy cập các ứng dụng trên Smartphone. Để xem nhiều gói combo Viettel hơn bạn có thể xem thêm Tại đây

Gói cước Viettel ưu đãi gọi thoại

MP70X

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút)

70.000đ/ 30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP90X

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút)

90.000đ/ 30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP120X

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút)

120.000đ/ 30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP70S

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 500 phút)
30 phút gọi ngoại mạng

70.000đ/ 30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP90S

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 600 phút)
40 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/ 30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

MP120S

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (tối đa 700 phút)
50 phút gọi ngoại mạng

120.000đ/ 30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

III. Đăng ký goi 3 tháng

3SD135

450GB (5GB/ ngày)
Miễn phí xem TV360

4050.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3SD90

135Gb (1.5Gb/ ngày)

270.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3SD120

180Gb (2Gb/ ngày)
Miễn phí xem TV360

360.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3SD150

270Gb (3Gb/ ngày)
Miễn phí xem TV360

450.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3V90B

90Gb (1Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
90 phút gọi ngoại mạng

270.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3V120B

135Gb (1.5Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
150 phút gọi ngoại mạng

360.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3V150B

180Gb (2Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
240 phút gọi ngoại mạng

450.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3MXH100

90GB tốc độ cao(1GB/ngày)
Miễn phí Facebook, Tiktok, youtube
Miễn phí xem TV360

300.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3MXH120

90Gb (1Gb/ ngày)

Miễn phí Facebook,Tiktok, Youtube
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
90 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

360.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3MXH150

135Gb (1.5Gb/ ngày)

Miễn phí Facebook,Tiktok, Youtube
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
150 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

450.000đ/ 90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

III. Đăng ký goi 6 tháng

6SD135

900GB (5GB/ ngày)
Miễn phí xem TV360

810.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6SD70

180Gb (1Gb/ ngày)

420.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6SD90

270Gb (1.5Gb/ ngày)

540.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6SD120

360Gb (2Gb/ ngày)
Miễn phí xem TV360

720.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6SD150

540Gb (3Gb/ ngày)
Miễn phí xem TV360

900.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V90B

180Gb (1Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
180 phút gọi ngoại mạng

540.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V120B

270Gb (1.5Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
300 phút gọi ngoại mạng

720.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V150B

360Gb (2Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
480 phút gọi ngoại mạng

900.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V160B

720GB (4GB/ ngày)
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
600 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

960.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V180B

1080GbGB (6GB/ ngày)
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
600 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

1080.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V200B

1440Gb (8Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc
600 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

1200.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V90C

180Gb (1Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc
120 phút gọi ngoại mạng

540.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6V200C

720Gb (4Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc
600 phút gọi ngoại mạng
25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox
Miễn phí xem TV360

1200.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6MXH100

180GB tốc độ cao(1GB/ngày)
Miễn phí Facebook, Tiktok, youtube
Miễn phí xem TV360

600.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6MXH120

180Gb (1Gb/ ngày)

Miễn phí Facebook,Tiktok, Youtube
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
180 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

720.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6MXH150

270Gb (1.5Gb/ ngày)

Miễn phí Facebook,Tiktok, Youtube
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
300 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

900.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1.Đăng ký các gói cước Viettel 1 năm

12SD70

360Gb (1Gb/ ngày)

840.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12SD90

540Gb (1.5Gb/ ngày)

1080.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12SD120

720Gb (2Gb/ ngày)
Miễn phí xem TV360

1440.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12SD135

1800GB (5GB/ ngày)
Miễn phí xem TV360

1620.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12SD150

1080Gb (3Gb/ ngày)
Miễn phí xem TV360

1800.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V90B

360Gb (1Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
360 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V120B

540Gb (1.5Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
600 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V150B

720Gb (2Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
960 phút gọi ngoại mạng

1800.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V160B

1440GB (4GB/ ngày)
Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
1200 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

1920.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V180B

2160GbGB (6GB/ ngày)
Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
1200 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

21600.000đ/ 180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V200B

2880Gb (8Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc
1200 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

2400.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V90C

360Gb (1Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc
240 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12V200C

1440Gb (4Gb/ ngày)

Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc
1200 phút gọi ngoại mạng
25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox
Miễn phí xem TV360

2400.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12MXH100

360GB tốc độ cao(1GB/ngày)
Miễn phí Facebook, Tiktok, youtube
Miễn phí xem TV360

1200.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12MXH120

360Gb (1Gb/ ngày)

Miễn phí Facebook,Tiktok, Youtube
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
360 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

1440.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

12MXH150

540Gb (1.5Gb/ ngày)

Miễn phí Facebook,Tiktok, Youtube
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
600 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360

1800.000đ/ 360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Đăng ký 4G Viettel theo ngày hầu hết là các gói cước mua thêm trên gói data chính sử dụng trong 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày. Dưới đây là tổng hợp các gói cước theo ngày được nhiều người đăng ký nhất hiện nay.

III, Làm thế nào để đăng ký 4G Viettel ?

Hiện tại có rất nhiều cách đăng ký 4G Viettel, có 2 cách rất thuận tiện giúp khách hàng đăng ký nhanh chóng mà không cần nhớ cú pháp lại có thể tra cứu được thuê bao quý khách có thể đăng ký được những gói cước nào trong danh sách nhận ưu đãi.

Cách 1: Đăng ký 4G Viettel qua tin nhắn

Để đăng ký 4G Viettel qua tin nhắn quý khách soạn tin theo cú pháp sau:

Tên Gói 869821996 gửi 9123

Trong đó:
Tên Gói là tên gói cước cần đăng ký
869821996 là số sim đại lý do Viettel ủy quyền
– Tổng đài nhận tin nhắn 9123 (miễn cước tin nhắn)
Ví dụ: để đăng ký gói ST120K quý khách soạn tin:
ST120K 869821996 gửi 9123
Tại trang web dangky5gviettel đã soạn cú pháp sẵn để đăng ký chỉ cần nhấn nút Đăng ký qua SMS là tự động nhảy sang soạn thảo SMS, quý khách chỉ cần nhấn nút gửi là xong.

Cách 2: Đăng ký qua QR Code

Để đăng ký 4G Viettel qua QR code quý khách vui lòng sử dụng Camera quét mã sau:

đăng ký 4g viettel qua qr code

Sau khi quét mã quý khách vui lòng nhập số điện thoại để đăng nhập, tại đây sẽ có tất cả các gói cước mà thuê bao của khách hàng có thể chắc chắn đăng ký thành công.

Nếu không quét được mã, khách hàng có thể đăng nhập trực tiếp bằng link Viettel.vn: Tại đây

VI, Các cú pháp cần nhớ sau khi đăng ký 4G Viettel

1, Cách kiểm tra khuyến mại còn lại của gói cước 4G Viettel

Để kiểm tra khuyến mại như Data, số phút gọi nội mạng, ngoại mạng còn lại bao nhiêu bạn có 3 cách: 

  1. Soạn tin theo cú pháp: KTTK gửi 191
  2. Nhấn *098# chọn mục kiểm tra gói cước đang sử dụng
  3. Kiểm tra bằng cách đăng nhập App Myviettel trên smartphone

2, Cách hủy và hủy tự động gian hạn gói cước Viettel

a, Hủy gia hạn sau khi đăng ký các gói cước 4G Viettel

Hủy gia hạn sau khi đăng ký 4G Viettel là hủy tự động gia hạn gói cước mà vẫn bảo lưu ưu đãi còn lại cho đến hết chu kỳ gói cước,

Cú pháp hủy với gói cước chu kỳ từ 1 tháng trở lên(1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng): HUY gửi 191

có tin nhắn từ tổng đài về khách hàng soạn Y gửi 191 để xác nhận hủy

Cú pháp hủy gia hạn gói cước theo ngày(1 ngày, 3 ngày, 7 ngày):

HUY Tên gói gửi 191

b, Hủy hẳn gói cước và không bảo lưu khuyến mại còn lại

Hủy hẳn gói cước và khồng bảo lưu ưu đãi còn lại dành cho khách hàng có nhu cầu đăng ký gói cước mới, thay đổi gói cước sử dụng.

Cú pháp cho gói 1 tháng trở lên: HUYDATA gửi 191

Cú pháp cho gói theo ngày: HUYDATA Tên gói gửi 191

V, Tin tức - Khuyến Mại 4G Viettel