700 phút gọi nội mạng (20 phút/ cuộc) + 50 gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS