5GB tốc độ cao, Miễn phí nội mạng <20 phút, 15 Phút gọi ngoại mạng, miễn phí SMS nội mạng, Miễn phí data sử dụng app TV360

30.000 đ/3 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3GB tốc độ cao

15.000 đ/3 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS